Our Team

malkesh modi
Malkesh Modi

Managing Partner

pravin bhutka
Pravin Bhutka

Managing Partner

sanjay solanki
Sanjay Solanki

Admin

dhruv sompura
Dhruv Sompura

Sr.Designer

khevana shah
Khevana Shah

Sr. Designer

pavan solanki
Pavan Solanki

Project Manager

manish prajapati
Shreya Bakrania

Business Development Manager

mayur gajar
Mayur Gajar

Project Executive

sanjay vishwakarma
Sanjay Vishwakarma

Project Executive

Kaushik gajar
Kaushik gajar

Co-ordinator civil

ramji vishwakarma
Ramji Vishwakarma

Co-ordinator electrical

shivpujan yadav
Shivpujan Yadav

Co-ordinator Civil

akash garg
Akash Garg

Co-ordinator Civil

shyam ruparel
Shyam Ruparel

Interior designer

prakash panchal
Prakash Panchal

Admin Manger

surendra kumar
Surendra Kumar

Project Manager

mahendra chaudhary
Mahendra Chaudhary

Project Supervisor

Kamlesh Solanki
Kamlesh Solanki

Site supervisor